ชื่อสำนักงาน   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ชั้น 2 เลขที่9/99 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-213448 ,076-213730
โทรสาร 076-213730
อีเมล์ pk.probation@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/phuket.probation
.
ใส่ชื่อ นามสกุลจริง เพือการติดต่อที่ง่ายขึ้น