นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


   
นางสาวธันยพร  อุตรนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางรุ่งกานต์ จันทร์คำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาววลีรัตน์ ภัทรจินดาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 


   
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวดารา ปิติ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวมุมีนา  กระจาย
เจ้าพนักงานธุรการ

 


   
นางสาวธิดารัตน์  เกิดทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายชินโชติ ประทีป ณ ถลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 
นายเสรี เกลี้ยงเกลา
พนักงานควบคุม

 

 
นายวิวัฒน์ ก๊กใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวนิตยา พลพระ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 78 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 33
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 98
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 52
  ยอดผู้เยี่ยมชม 17830