นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

   
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางรุ่งกานต์ จันทร์คำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาววลีรัตน์ ภัทรจินดาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

   
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายสรรพวัต วิชิตบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


   
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายชินโชติ ประทีป ณ ถลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 
นายเสรี เกลี้ยงเกลา
พนักงานควบคุม

 

 
นายวิวัฒน์ ก๊กใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวนิตยา พลพระ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

    มี 124 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 16
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 138
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 715
  ยอดผู้เยี่ยมชม 10820