นางปัทมาภรณ์ นิรภัย
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพี้นที่

 

นางสาวกัญภร  พัฒน์แก้ว
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายนพณัฐ  สีห์รา
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นางสาวภัทรภร ลิ่มดุลย์
พนักงานคุมประพฤติ
     


นางสาวกัญญ์วรา แก้วมนตรี
พนักงานคุมประพฤติ
 นางสาววันทนา เงดหมาน
พนักงานคุมประพฤติ
นายราเชษฐ์  สิขิวัฒน์
พนักงานคุมประพฤติ
     

นายวิษณุ  ใจหาญ
พนักงานคุมประพฤติ
 นางสาวพัชรีภรณ์  อินทรศวร
พนักงานคุมประพฤติ
นางสาวนรมน  ทองยินดี
พนักงานคุุมประพฤติ

 


  

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 93 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 33
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 98
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 52
  ยอดผู้เยี่ยมชม 17830