Probation News :

IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2566
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต... :14
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “TO BE HERO เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” รุ่นที่ 3
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “TO BE HERO... :13
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
  วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม... :15
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “กินโกปี๊ Happy Chinese New Year” @คุมประพฤติภูเก็ต
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยนายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต นายนุกูล สุขหิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์... :16

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ - ประกาศเมื่อ..10 มกราคม 2566 ...:74
 ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:351
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ 2 - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:201
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:216
 1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 2. ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ โดยนางปัทมาภรณ์ นิรภัย หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคม 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM” โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ณ ถนนดอนจอมเฒ่า ตำบลเทพกระษัตรี อำเถอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานภาคี พร้อมผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 คน

 

 • 0637
 • 0638
 • 0639
 • 0640
 • 0641
 • 0642
 • 0643
 • 0644
 • 0645
 • 0646

 

 

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 53 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 33
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 101
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 55
  ยอดผู้เยี่ยมชม 17833