Probation News :

IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2566
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต... :14
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “TO BE HERO เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” รุ่นที่ 3
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน “TO BE HERO... :13
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
  วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม... :15
IMAGE สนง.คุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “กินโกปี๊ Happy Chinese New Year” @คุมประพฤติภูเก็ต
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยนายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต นายนุกูล สุขหิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์... :15

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ - ประกาศเมื่อ..10 มกราคม 2566 ...:73
 ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:351
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ 2 - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:200
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:215
 1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 2. ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับจังหวัด “คนดีทำหรอย” ณ แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอผลงาน ด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ และแสดงถึงพลังและ ความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สมาคมเชฟจิตอาสาภาคใต้จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ในโอกาสนี้นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 4 ทีม ซึ่งทีมผัดหมี่ฮกเกี้ยน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

 

 • 01
 • 011
 • 0111
 • 01111
 • 011111
 • 0111111
 • 01111111
 • 011111111
 • 0111111111
 • 01111111111
 • 01111111111111
 • 011111111111111
 • 0111111111111111
 • 01111111111111111
 • 011111111111111111

 

 

 

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 97 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 33
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 98
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 52
  ยอดผู้เยี่ยมชม 17830