Probation News :

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ - ประกาศเมื่อ..10 มกราคม 2566 ...:878
 ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:1140
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ 2 - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:968
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ประชาสัมพันธ์

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 21 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 31
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 108
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 182
  ยอดผู้เยี่ยมชม 26058