นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


   
นางสาวธันยพร  อุตรนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางรุ่งกานต์ จันทร์คำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาววลีรัตน์ ภัทรจินดาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

   
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 


   
นางสาวมุมีนา  กระจาย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวธิดารัตน์  เกิดทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายชินโชติ ประทีป ณ ถลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 


   
นายเสรี เกลี้ยงเกลา
พนักงานควบคุม
 
นายวิวัฒน์ ก๊กใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวนิตยา พลพระ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

    มี 80 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 21
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 164
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 493
  ยอดผู้เยี่ยมชม 34167