นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

กลุ่มยุทธศาตร์และอำนวยการ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่
นายนุกูล สุขหิ้น
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
นางภีณาธิป  ประทีป ณ ถลาง
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่

 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1  กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2
 

 นายภาคภูมิ พลรัตน์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

 นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   นางสาวเกษราภรณ์ ไกรศรพรสรร
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1
 นางปัทมาภรณ์ นิรภัย
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2

 

 

ผู้บริหาร

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

    มี 230 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 28
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 41
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 109
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1311
  ยอดผู้เยี่ยมชม 33566